1. Hva er økologisk mat?

Del kapittler
Økologisk Jordbruk | Biodynamisk Jordbruk

Bare en trend? En bløff? Eller bare for de rike? Langt ifra! Økologisk landbruk er ikke noe nytt og fremmed, men en måte å dyrke mat og drive husdyrhold på som bønder har bedrevet til alle tider. Riktignok har også økologiske landbruksmetoder utviklet seg, i takt med tiden, noe som er helt nødvendig for å tilpasse dagens samfunn og ressursgrunnlag.

2. Verdi, identitet, ansvar

Del kapittler
Identitet | Verdier og holdninger | Samfunnsansvar og miljøengasjement | Merverdi - mat med mening | Variasjon og mangfold

Første halvår av 2014 økte omsetningen av økologisk mat med 31 prosent fra samme periode året før. Selv om økologisk mat fortsatt utgjør en liten andel av den totale omsetningen av mat, er tallenes tale klar; norske forbrukere tar ansvar og vil ha øko­logisk mat.

3. Hvor begynner vi?

Del kapittler
Velg økologisk | Velg mer grønt | Velg frukt og grønnsaker etter sesong | Velg riktig kjøtt | Velg riktig fisk

Det kan være vanskelig å vite hvilken type mat som er riktig å velge om man vil ta hensyn til miljø, helse, dyrevelferd og den sosiale samvittigheten.

4. Suksessfaktorer

Del kapittler
Lokaliser deres særegenheter | Forankring | Innvolver lokalt næringsliv | Synliggjør hva dere gjør | Planlegg

Utvikle et matkonsept som passer ditt ­arrangement og publikum og deres region. God planlegging og en solid forankring utgjør fundamentet for et vellykket matkonsept. Jo tidligere du kommer i gang, jo bedre. Gode samarbeidspartnere lokalt er også et smart satsingsområde og kan være nøkkelen til ­suksess.

5. Organisering og gjennomføring av matserveringen

Del kapittler
Organisering | Gjennomføring

Hvert arrangement må ta utgangspunkt i sine behov, fasiliteter og ressurser. Før dere setter i gang, kontakt andre liknende arrangementer, lytt til de med erfaring!

6. Meny: Sett smak på arrangementet

Del kapittler
Sett smak på arrangementet | Velg råvarer med god tilgjengelighet | Menyforslag | Drikke | Presentasjon av maten og menyen

En meny bør inkludere retter som gjen­speiler arrangementets profil, beliggenhet, årstid og sesong, samt publikums ­pre­­­fe­ranser. Det er viktig å kartlegge tilgan­gen på råvarer først, og deretter utvikle menyen. Husk at menyen er publikums første møte med maten. Lag en meny som tilfredsstiller både smaksløkene og samvittigheten!

7. Debio-godkjenning: Publikums eneste garanti

Del kapittler
Bronse, sølv eller gull? | Andre sertifiseringsmerker

Et Debio-sertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer sitt øko­logiske engasjement. Et arrangement kan være like økologisk bevisst uten sertifisering, men sertifiseringen gir en uavhengig kvalitetssikring og er publikums eneste ­garanti for at maten som serveres faktisk er økologisk.

8. Profilering: Utnytt arrangementets potensial

Del kapittler
By på dere selv – skap blest | Arranger gårdsmarked | Lag deres eget signaturprodukt | Presenter samarbeidspartnerne | Bruk lokalavisen aktivt | Gi publikum stemmerett | Prisutdeling – la det gå sport i matserveringen | Inviter matbloggere | Tydelig miljøsatsning

God profilering kan være alfa og omega for et vellykket arrangement. I tillegg til det ­faktiske formålet med arrangementet, om det er musikk, mat eller idrett, kan tilleggsfaktorene være avgjørende for om publikum støtter opp om arrangementet eller ikke.