Hva er økologisk mat?

Bare en trend? En bløff? Eller bare for de rike? Langt ifra! Økologisk landbruk er ikke noe nytt og fremmed, men en måte å dyrke mat og drive husdyrhold på som bønder har bedrevet til alle tider. Riktignok har også økologiske landbruksmetoder utviklet seg, i takt med tiden, noe som er helt nødvendig for å tilpasse dagens samfunn og ressursgrunnlag.

Open navigation

Økologisk jordbruk

Økologisk landbruk er et landbruk i stadig utvikling, en utvikling som formes av forskning og økt kunnskap innen agronomi, biologi og teknikk, og ikke minst empiri. Dette for å kunne benytte de metoder som til ­enhver tid er mest i tråd med prinsippene for øko­logisk landbruk, nemlig økologi-, helse-, rettferdighets- og føre-var-prinsippet.

De fire prinsippene settes ut i livet gjennom bruk av lokale og fornybare ressurser på gårdsnivå, be­varing og forvaltning av biologisk mangfold og et variert kulturlandskap. I økologisk landbruk er naturens kretsløp og samspill pekepinn, og en trenger derfor ikke å benytte kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Det er spesielt tre forhold en bonde må tenke på: fôr til dyra, gjødsel til plantene og sykdomskontroll.

Vekstskifte, der plantevekstene sin plassering roteres, er en av metodene for å kontrollere ugress, sykdom og næringstilgang til plantene. Bruk av belg­vekster, kløver, erter og bønner, som selv kan ta opp nitrogen fra atmosfæren er viktig i økologisk landbruk, sammen med bruk av kompost, husdyrgjødsel og andre økologiske gjødslingsmetoder.

En levende matjord, med mikro- og makro-organ­ismer og god jordstruktur, er essensielt for et robust og motstandsdyktig landbruk.

En levende matjord, med mikro- og makro-organ­ismer og god jordstruktur, er essensielt for et robust og motstandsdyktig landbruk.

Biodynamisk jordbruk

Biodynamisk landbruk er en annen måte å drive øko­logisk landbruk på. Biodynamiske gårder kontrolleres etter det samme regelverket som økologisk, i tillegg til at de må tilfredsstille det ­internasjonale bio­dynamiske regel­verket. Dette sier blant annet at hele gården må drives biodynamisk (ingen parallell­produksjon), det skal være allsidig produksjon med husdyr på gården og gården skal basere seg på ­lokale og forny­bare ­re­­s­­­surser. Det betyr at bio­dynamiske gårder skal etter­strebe å være selvforsynt med både fôr og gjødsel. I foredlingen er det også egne regler for produktbehandling, blant annet skal ikke meieriprodukter homo­geniseres. Biodynamiske pro­dukter merkes ­med ­­­Demeter-­­merket i tillegg til Ø-merket.