Verdi, identitet, ansvar

Omsetningen av økologisk mat i Norge øker hvert år (sist oppdaterte tall er fra 2018). Selv om økologisk mat fortsatt utgjør en liten andel av den totale omsetningen av mat, er tallenes tale klar; norske forbrukere tar ansvar og vil ha øko­logisk mat.

Open navigation

Identitet

Økologisk matservering har blitt et kvalitetsstempel. En tydelig og ­gje­n­­­­n­omtenkt matprofil er som regel et ledd i arrangementets helhetlige profil og dermed identitet. En tydelig identitet skaper trofaste tilhengere, som igjen kan bidra til å skape en viss trygghet i en sårbar og uforutsigbar bransje. Kampen om oppmerksomheten fra både media og publikum blir stadig større, men ved å dyrke arrangementets egenart står man sterkere.

Erfaringer fra festivalbransjen viser at arrangører som har satset hardt på å rendyrke det lokale særpreget tiltrekker seg besøkende langveisfra. Samtidig er det slik at majoriteten av festivalene har størsteparten av sitt publikum fra lokalmiljøet, noe som setter sine krav til troverdigheten. Ingen kjenner de lokale karakteristikkene bedre enn de lokale, og fallhøyden kan være stor om man bommer med det lokale ­konsep­tet. Men treffer man riktig, skapes stor begeistring og stolthet lokalt.

Lokalkunnskap kan være kilden til den genuine identiteten. Det kan derfor være lurt å innhente kunnskap om ­lokalmat i området, med tanke­ på tradisjoner, matkultur, lokale ­produsenter og leverandører. For en utenforstående kan et slikt matkonsept bli nytt og eksotisk, og for de lokale noe å være stolte av.

Verdier og holdninger

Det å ha klare verdier og holdninger omkring maten handler om å utvikle en egen samfunnsansvarlig opptreden. Det er også en mulighet til å fullbyrde idealistiske prosjekter, og sette temaer på agendaen som fortjener større re­spekt fra samfunnet omkring oss.

Verdier og holdninger kan ikke brukes som markedsføring for å selge flere billetter, da blir man gjennomskuet med en gang. Men klare verdier og holdninger kan likevel gi arrangementet positiv oppmerksomhet og derigjennom flere samarbeidspartnere, ­tilhengere og publikummere.

Festivaler er trendsettere og holdningsskapere, og har stor påvirknings­kraft overfor både publikum, lokalsamfunnet og resten av arrangør-Norge. I dagens samfunn hvor det meste av­ ­informasjon utveksles via sosiale ­medier, når man også ut til mange flere enn de som faktisk deltar på et arrangement. Det gjør eksponeringseffekten og synligheten mye større enn tidligere, og som arrangør har man derfor et særlig stort ansvar med hensyn til ­hvil­ke­ verdier og holdninger man formidler. Som arrangør bør du bruke den makten dere har til noe fornuftig og betydningsfullt, som for eksempel å jobbe for et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Matområdet på Øyafestivalen. Foto: Kari Tande-Nilsen

Samfunnsansvar og miljøengasjement

Som enkeltstående aktør eller organi­sasjon bør alle ha som mål å opptre mest mulig miljøvennlig og samfunns­ansvarlig. Å servere øko­logisk mat kan og bør være en del av arrangementets miljøengasjement og samfunnsansvar, og i tillegg viser man publikum og ­omverdenen at man ønsker å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon.

Samfunnsansvar handler i bunn og grunn om å bidra til en bærekraftig utvikling, og i dette sikre sunne øko­systemer, sosial likhet og god organi­sasjonsstyring. Som arrangør av et større arrangement bør man ha til formål å etterlate området i minst like god stand som når man kom. Derfor vil det å inngå samarbeid med miljø­organisasjoner styrke identiteten, troverdigheten og kompetansen på området.

Den store verdien ved å være et miljø­vennlig arrangement, ved siden av det faktiske bidraget, ligger like mye i signaleffekten og arrangørenes posi­sjon som rollemodeller. Ved å satse på økologisk mat viser også arrangøren at han vil bidra til å nå uttalte mål fra Landbruksdepartementet om å øke økologisk produksjon. Husk at selv om mengden økologisk mat på ­arrangementet ikke utgjør så stor andel av det totale salget av økologisk mat i Norge, er arrangementer en stor og viktig bidragsyter i form av å synliggjøre og profilere økologisk mat.

Merverdi - mat med mening

Nytelse og matglede skapes ikke bare gjennom smak, lukt og det estetiske uttrykket, men vel så viktig er matens opprinnelse, produksjonsmetode og næringsinnhold. Forbrukere søker kunnskap om mat, og gjennom ­kun­­­n­skap øker forventningene til ­pro­dukt­ene og smaksopplevelsene påvirkes. Ved salg av økologisk og lokal mat er det viktig å gjøre rede for hvor råvarene kommer fra og hvem som har produ­sert maten, særskilt dersom man serverer spesialiteter.

En miljøvennlig og økologisk mat­profil vil kunne skape ekstra verdi for et arrangement. Måten maten er produ­sert på og råvarenes historie kan bidra til økt respekt og empati for maten, og samtidig tilfredsstille samvittigheten. Man formidler en historie verdt å fortelle fordi råvaren kan spores tilbake til bonden eller produsenten, som igjen kan fortelle hvilken jord gulrota har vokst i eller hvor kua har beitet. Maten får en personlighet og en historie som gir økt kvalitet og verdi – en verdi som også stadig flere er villige til å betale mer for.

Økologisk mat er produsert med spesielt fokus på miljø, helse og dyrs velferd, og dette gir maten en merverdi. I tillegg er et økologisk matkonsept også gjerne basert på kortreist, lokal­produsert og sesongbasert mat, noe som gir ytterligere verdsettelse, også fordi råvarene er på sitt beste, både med tanke på kvalitet, smak og nærings­innhold.

Det er ikke uten grunn at de beste restaurantene både i Norge og i ­­verden for øvrig, hovedsakelig ­benytter øko­logiske, biodynamiske og ­lokal­­­pro­du­serte råvarer.

Variasjon og mangfold

Norske forbrukere blir stadig mer kvalitetsbevisste. Når man som publikum i tillegg kan velge og vrake i festival- og arrangementstilbud, blir det viktig å skille seg ut i mengden. Det kan man gjøre gjennom matprofilen. Å tilby en variert meny hvor alle kan finne noe som frister, er opplagt viktig. Med økologisk mat på menyen bidrar du som arrangør til å vise publikum det mangfoldet av mat og landbruk vi har i Norge, spesielt om råvarene er i sesong og lokalt produsert. Den tidligere nevnte spørreundersøkelsen Oikos utførte i 2013 viste at det f.eks. på Øyafestivalen er i snitt 27 prosent av publikum som er vegetarianere eller veganere. Det forteller viktigheten av å tilby et mangfold av matretter på et arrangement.

I dag har forbrukere store valg­muligheter hva gjelder mat og drikke, og disse valgmulighetene vil man­ også ha på et arrangement. Særlig om ­arrangementet avvikles over flere dager, – man ønsker jo ikke å spise og drikke det samme flere dager på rad, på samme måte som man gjerne vil høre ulike typer artister og musikk­sjangre når man er på en musikk­festival.