Mattilsynet

Når du driver næringsmiddelvirksomhet er du meldepliktig til Mattilsynet. De som skal ­delta med salg av sine produkter på markeder, festivaler og lignende, må sørge for at også denne aktiviteten er meldt til Mattilsynet.

Husk å melde i fra!

Dersom privatpersoner på vegne av ­idrettslag, skoleklasser, musikkorps, ­­foreninger eller lignende skal selge frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, steke vafler eller grille ferdigtilberedte hamburgere ved kortvarige lokale arrangementer, er det ikke ­pliktig å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Som næringsmiddelvirksomhet plikter du å sette deg inn i gjeldende regelverk for ­produksjon av mat.

For å melde fra om næringsmiddelvirksomhet går du til Mattilsynet sine nettsider og laster ned skjema for kortvarig salg av mat.

Låvefest ØKOUKA. Foto: Svein Gunnar Kjøde

Viktige elementer å ta hensyn til:

Oppvask - håndvask - kjøling

 • * Kartlegg de kritiske punktene, lag rutiner
 • * Hygiene er et risikopunkt
 • * Hold riktig temperatur og ha rikelig med plass i kjøleskap
 • * Merk og plasser ulike råvarer adskilt i kjøleskap
 • * Ha gode oppvaskrutiner med god kapasitet og en som til en hver tid står og vasker opp
 • * Husk temperaturmåling av vaskevannet
 • * Ha klare skiller mellom rene og urene soner
 • * Håndtering av penger og tilbereding av mat hører ikke sammen

Tydelige arbeidsoppgaver og god opplæring

 • * Gjør deg kjent med prinsippene for nærings­middelhygiene
 • * Orienter deg om konsekvensene av dårlig hygiene
 • * Kjenn til fare for sykdom
 • * Kjenn til hvilke forurensningskilder som finnes i kjøkkenet
 • * Kjenn til betydningen av kjøling og frysing
 • * Kjenn til betydning av temperaturkontroll
 • * Kjenn til betydningen av renhold og orden
 • * Kjenn til betydningen av personlig hygiene
 • * Husk riktig innpakning

Hva er bedervelige råvarer?

 • * Melk
 • * Fløte
 • * Ferskt kjøtt
 • * Fersk fisk
 • * Bønnespirer
 • * Åpnet hermetikk
 • * Kokte og eller snittede grønnsaker

Fremgangsmåte for håndvask

 • * Skyll hendene under rennende varmt vann
 • * Ta såpe fra dispenseren
 • * Vask hendene grundig i minst 10 sekunder
 • * Gni deg godt mellom fingrene
 • * Skyll av såpen
 • * Tørk hendene med mykt papirhåndkle
 • * Steng kranene med papirhåndkleet eller albuen slik at de rene hendene ikke berører kranene